A projekt keretében szeretnénk javítani a fiatalok társadalmi szerepvállalási hajlandóságát, hiszen minden településnek célja, hogy helyben tudja tartani fiataljait, hogy velük közösen építse a jövőt.

Ezzel a programmal a fiatalok számára biztosítani szeretnénk a közösségi kezdeményezés lehetőségét, olyan klubfoglalkozások megszervezésével, ahol az őket érdeklő és érintő témákban szervezett programok keretében lehetőségük nyílik közösséget alkotni. A program elsődleges célja a fiatalkori kallódás, devianciák kialakulásának megelőzése a közösség megtartó erejének és a társadalmi összetartáshoz, szolidaritáshoz való hozzájárulás.

A klubok keretében lehetőség nyílik az érintette településeken a fiatalokat érdeklő-érintő témákban előadások, programok szervezésére (pl. továbbtanulás, ösztöndíjak, foglalkoztatással, prevenciós témákkal kapcsolatos összejövetelek).

A javaslatokkal, ötletekkel, jelentkezési szándékkal a településeken dolgozó közösségszervezőket lehet keresni.