Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében öt település és két civil szervezet arra vállalkozott, hogy 24 hónap leforgása alatt megvalósítja az EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 kódszámú és a „Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében” című projektet.

A nagy volumenű program általános célja a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása. Projektünk komplex módon közelíti meg a beavatkozási területeket, ebből kifolyólag a projekt által megvalósított fejlesztések hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesznek lehetővé. Programunk tevékenységei komplex módon nyújtanak lehetőséget, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére. Kiemelt célunk a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése. A tervezett szakmai tevékenységek a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra.

Projektünk elsődlegesen kiemelten kezeli:

  1. A hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítását: elsősorban a hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatási képességének fejlesztését, a munkaerő-piaci készségek és kompetenciák bővítését, a munkaerő-piaci beilleszkedést támogató szolgáltatások bevezetését és a hátrányos helyzetű lakosság egészségállapotának javítását. Ennek keretében a programban résztvevők a munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében mentorálásban részesülnek, egyéni fejlesztésben részesülnek, számos kompetenciafejlesztő tanácsadáson vehetnek részt, valamint az egészségi állapotuk javítását célzó szűréseken és rendezvényeken van lehetőségük részt venni.
  1. A humán szolgáltatások egyéni szükségletek kielégítésére jobban irányuló, meglévő közszolgáltatások differenciált fejlesztését, a humán szolgáltató intézmények fejlesztését és a humán szolgáltató szakemberek tudásának, kompetenciáinak a célcsoport igényeihez igazodó bővítését, a helyi szolgáltatások igénybevételére ösztönző beavatkozásokat foglal magában, melynek eredményeképpen a humán szakemberek képzésein túl, szervezetfejlesztés valósul meg minden konzorciumi partner településen.
  1. A program nagy hangsúlyt helyez olyan közösségfejlesztő kezdeményezésekre, amelyek a helyi identitás erősítése mellett a helyben maradást ösztönzi, ezáltal törekszik a képzett munkaerő elvándorlásának csökkentésére. A lakosság számára különböző preventív jellegű programok, klubok és karitatív programok indultak a közösségfejlesztés jegyében, míg a térség döntéshozói, a civil szervezetek és a helyben működő vállalkozások képviselői rendszeres találkozások alkalmával a helyi megtartóképesség növelését célzó programok kidolgozásában vesznek részt.

A projekt célcsoportja

  • a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság,
  • a fiatalkorú lakosság,
  • a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak,
  • munkáltatók
  • továbbá nemzetiségek, etnikumok.

A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

Partnereink: